Home

Doel van deze site:

Bekendheid geven aan de doelstellingen en activiteiten van het Institute for Extensive Marketing Education (IFEME).

Doelstelling:

Het Institute for Extensive Marketing Education beoogt bedrijven, hogescholen en andere opleidingsinstituten, alsmede personen op persoonlijke titel (maar wel in groepsverband) te ondersteunen bij het verbreden of vernieuwen van hun kennis op het gebied van marketing in de breedste zin van het woord.

Activiteiten:

Bedrijven (in-company): Aanvulling, vernieuwing of uitbreiding op het gebied van marketingkennis. Hierbij kan een keuze worden gemaakt uit de modules (hoofdstukken zoals vermeld op de pagina Programma inhoud) die, voor zover mogelijk, tailor-made op het bedrijf en de bedrijfsomgeving van de klant worden toegesneden. Hulp bij het betreden van nieuwe markten buiten de bestaande landsgrenzen in de vorm van Export Consultancy. Het geven van lezingen tijdens bedrijfsseminars of jubilea.

Hogescholen: Hogescholen en andere opleidingsinstituten bieden wij ondersteuning bij het uitbreiden of upgraden van hun reeds bestaande opleidingen op het gebied van marketing. Optreden als inval docent op interim-basis.

Individuele personen: Open seminars voor minimaal 10 tot maximaal 30 personen. Modules zoals vermeld bij Programmainhoud. Informatie op aanvraag. Opleiding op niveau NIMA-A en NIMA-B examen.

Select Language