Holistisch Bedrijfs Concept

Het Marketing Concept Plus en Het Holistisch Bedrijfs Concept

In deze hectische tijd en turbulente wereld vinden een hoop veranderingen plaats.

Dit betekent dat bedrijven, opleidingsinstituten en personen hun strategieën zullen moeten aanpassen en concurrentievoordelen moeten ontwikkelen om de concurrentie vóór te blijven.

Dit houdt een verandering van attitude in ten aanzien van de manier waarop wij tegen zaken aankijken.

Tot dusver zijn onze opleidingen gericht op het aanleren van speciale vaardigheden en kennis, waarbij we andere vaardigheden buiten beschouwing laten. Dit kan ook vaak niet anders vanwege beperkte tijd en (financiële) middelen.

Toch blijf ik geloven dat de ene hand moet weten wat de andere doet.

Dit betekent niet dat we “in-depth” verstand moeten hebben van de dingen buiten ons eigen vakgebied, maar dat we wel op de hoogte dienen te zijn van de problemen waar men binnen andere vakgebieden mee worstelt. En als we er niet van op de hoogte zijn, er dan tenminste begrip voor kunnen opbrengen.

Marketingmensen dienen begrip op te brengen voor de moeilijkheden die bijvoorbeeld een inkoopmanager ondervindt, of een productieman of – vrouw.

En niet te vergeten de financieel/administratief directeur of een medewerker van de afdeling personeelszaken (HRM). Zoals deze personen uiteraard ook begrip dienen op de brengen voor de moeilijkheden van de marketingman of -vrouw of de verkoper van het product of de dienst.

Een eenvoudig voorbeeld:

Een marketingmanager ziet een nieuwe groeimarkt. Om aan deze vraag te voldoen is er uitbreiding van productie nodig. De marketingmanager dient dus in staat te zijn de financieel directeur te overtuigen van de juistheid van een investering in een nieuwe machine. Dit betekent wel dat hij/zij inzicht moet hebben in afschrijvingstechnieken, netto contante waarde berekening (NCW) of terugverdientijd, enz. Tevens zal hij/zij een afzetprognose moeten maken voor de productiemanager en zal deze de problemen voor het eventueel aantrekken van geschoold personeel voor dit productieproces met de HRM-manager dienen te overleggen. Bovendien zal de inkoopmanager ook nauw bij dit proces betrokken dienen te zijn. Hij of zij dient te beschikken over de juiste materialen.

Vaak noem ik de afdeling inkoop dan ook: “reverse marketing”, aangezien zij hun inkoopmarkt net zo goed dienen te kennen als de verkoopleider of marketingmanager zijn of haar afnemers kent.

Op basis van al het bovengenoemde zal de marketingmanager dan pas naar zijn directie kunnen stappen met een gezond en haalbaar investeringsvoorstel.

Vraag eens aan een buitenstaander: Wat is een marketingmanager?

In 90 (of meer) procent van de gevallen zal het antwoord zijn: Oh, dat is toch iemand die zich bezig houdt met reclame en promotie? Daarbij uit het oog verliezend dat het vak marketing véél breder is dan alleen de beide laatstgenoemden.

Daarom komen bij de marketingopleiding van het Institute for Extensive Marketing Education (IFEME) niet alleen marketingmensen aan het woord, maar zullen er ook lezingen worden gehouden door sleutelfiguren van andere disciplines binnen het bedrijf.

Dit noem ik een “Holistische aanpak”. Het Holistisch Bedrijfs Concept.

Dat is mijn missie.

Uw docent,

Ben Vlietstra

Select Language